8. ULUSLARARASI MUĞLA ARICILIK VE ÇAM BALI KONGRESİ
V. ORMANLARIMIZ VE ARICILIK ÇALIŞTAYI
Grand Yazıcı Club Turban Otel
24 - 27 Kasım 2024
Marmaris - MUĞLA

İnovasyon Yarışması


Bu yarışma kategorisi için yapılan başvurular aşağıdaki alt başlıklara göre 3 gruba ayrılacaktır.

 1. Arıcılık Ürünleri, Malzeme, Prototip, Arı Sağlığı İçin İlaç ve Yem Katkı Maddeleri vb.
  Sektörel bir eksikliği kapatmak amacıyla geliştirilen, mevcut ürünlerden farklı, yenilikçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir özelliklere sahip tüm ürün, cihaz, prototip, ilaç, yem katkı maddeleri vb. bu alanda değerlendirilecektir.
 2. Yöntem, Sistem, Teknik vb.
  Arıcılık sektörünün herhangi bir alanında kullanıma uygun olan farklı bir yöntem, teknik, uygulama, sistem veya tasarım gibi başvurular bu alanda değerlendirilecektir.
 3. Arı Ürünleri İhtiva Eden Gıda Takviyeleri ve Kozmetik Ürünleri vb.
  Bal, polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği, apilarnil, arı zehri gibi arı ürünlerinin yer aldığı her çeşit kapsüllemeler, karışımlar, damlalar, drajeler, kremler vb. gibi Ar-Ge değeri olan yeni bir ürünün tasarımı, üretimi bu alanda değerlendirilecektir.

BAŞVURU GENEL KURALLARI

 1. Yarışmaya katılacak ürünü tanıtan 50 X 70 ebatlı bir poster, üründen bir örnek, kapalı zarf içerisinde Ürün/Yöntem Geliştiricinin adı ve soyadı, inovasyon ürün/yöntem/model adı yazan bilgiler ve ödeme dekontu 08/11/2024 tarihi saat 17.00’ye kadar Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne gönderilecektir.
 2. Gönderinin kargo gideri ilgili kişiye aittir. Kargoda oluşabilecek; gecikme, kırılma, tahribat vb. olumsuzluklardan Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Kongre Düzenleme Kurulu sorumlu değildir.
 3. Yarışma katılma ücreti, inovasyon çalışması başına 1.500 TL olup, ödeme aşağıda bilgileri bulunan hesaba yapılacaktır. Ödeme dekontu inovasyon çalışması ile birlikte teslim edilecektir.
  Hesap Sahibi : Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği
  Banka Adı : Ziraat Bankası
  IBAN No. : TR 1100 0100 0201 6467 3732 5006
  Açıklama : “AD-SOYAD – İNOVASYON YARIŞMASI BEDELİ” olarak belirtilmelidir.
 4. Gönderi adresi
  Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği. Muslihittin Mahallesi, Cemal Karamuğla Sokak, No: 100, Merkez/Muğla/Türkiye
 5. Yarışmaya katılacak kişi, kurum, kuruluş, şirket vb. her kategoriye sadece bir başvuru yapabilecektir.
 6. Yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserler katılamaz. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği ürün/yöntem/modelin tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
 7. Jürinin talep etmesi durumunda inovasyon çalışması sahipleri jüriye çalışmaları ile ilgili şahsen sunum yapacaklardır.
 8. Dereceye giren ve ödül kazanan ürün/yöntem/modelin sahipleri kongre web sitesinde duyurulacaktır.
 9. Dereceye giren inovasyon çalışması sahiplerinin ödül töreninde hazır bulunması veya ödülü almak üzere bir kişinin isminin organizasyon komitesine bildirilmesi gerekmektedir.
 10. Yarışmaya katılan tüm yöntem/ürünler kongre merkezinde İnovasyon Yarışması Sergi Salonunda kongre boyunca sergilenecektir.
 11. Jüri uygun görmesi durumunda yarışmaya gönderilen ürünlere farklı ad altında ödül verebilecektir.
 12. Yarışmaya gönderilen ürün/yöntem/modelin kendisine ait olmadığı halde kendininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, ünvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi istenir. Bu iptal durumu diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 13. Ürün, ilaç ve benzeri (Yem katkı maddesi dahil): Bal, polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği (perga), apilarnil, arı zehri gibi arı ürünlerinin yer aldığı her çeşit kapsüllemeler, karışımlar, damlalar, drajeler vb. gibi Ar-Ge değeri olan yeni bir ürünün tasarımı, üretimi varsa akredite laboratuvar raporu veya en az ulusal hakemli bir dergide son bir yıl içinde yayın (ya da yayına kabul belgesi) istenecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Problem Tanımı: Ortaya konulan ürün/yöntem/model sektörde hangi açığı kapatacak? Fikirler ve ortaya konulan amaç net bir şekilde ele alınıyor mu? Toplumsal ya da pazar ihtiyacı açıkça dile getiriliyor mu? Sorunu çevreleyen ekosistem net bir şekilde anlaşılmış mı?
 2. Kullanıcı ve Müşteri Tanımı: Ürün/yöntem/model, kullanıcı ve müşterilerin görüşlerini yansıtıyor mu? Kullanıcı ve müşteri profili iyi tanımlanmış mı?
 3. Ürün/yöntem/model Tanımı: Başvurulan ürün/yöntem/model açıkça tanımlanmış mı? Müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek açık bir çözüm öneriyor mu?
 4. İnovasyon: Mevcut yaklaşımlardan ve ürünlerden farklı yönler nelerdir? Ne oranda yenilikçidir? Çözümler sektörel alanlarda uygulanabilir ve sürdürülebilir mi? Bu alanda üretilecek yeni ürünlere ilham verir mi?
 5. Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilirlik açısından bir plan geliştirilmiş mi?
 6. Sosyal-Sektörel Etki Potansiyeli: Ürün sektörel bir problemi, eksikliği, ihtiyacı vb. açıkça tanımlayıp hedef kitle için hayatı/işi daha iyi hale getiriyor mu?
 7. Ekip: Ekip, üretici, birey vb. hedeflerini gerçekleştirmek için gereken uzmanlık seviyesine ve deneyime sahip mi? Ekip güçlü bir grup danışman ve/veya ortakla mı çalışmış mı?
 8. Sunum: Ürün veya modelin sunumu iyi uygulandı mı?