8. ULUSLARARASI MUĞLA ARICILIK VE ÇAM BALI KONGRESİ
V. ORMANLARIMIZ VE ARICILIK ÇALIŞTAYI
Grand Yazıcı Club Turban Otel
24 - 27 Kasım 2024
Marmaris - MUĞLA

Bal Yarışması


Lütfen başvuru formunu indirmek için tıklayınız.


Kurallar:

 1. Yarışmaya, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Bal Üreticileri Merkez Birliği ve Yurtdışı katılımcılar için kendi ülkelerindeki üretici örgütlerine üye arıcılar katılma hakkına sahiptir. Jüri üyeleri ile ticari markalar yarışmaya katılamazlar.
 2. Ballarını kargo ile göndermek isteyen arıcılar kongre web sayfasında bulunan “Bal Yarışması Başvuru Formu” nu doldurup gönderiye eklemelidir. “Bal Yarışması Başvuru Formu” Türkçe veya İngilizce olarak doldurulmalıdır.
 3. Yarışmaya kargo ile gönderilen balların kargo bedeli yarışmacılar tarafından ödenmelidir. Kargoda yaşanan her türlü sorun ve aksamalardan MAYBİR sorumlu değildir.
 4. Bütün bal örnekleri 2024 yılında üretilmiş olmalıdır.
 5. Bütün bal örnekleri 3 ayrı renksiz kavanozda gönderilmeli ve her bir kavanoz 460 ile 500 gram arasında bal içermelidir. Kavanozlar güvende ve kapağı kolay açılır olmalıdır.
 6. Kavanozlardan birisi etiketli olmalıdır. Etikette sadece; balın orijini, bölgesi, üreticinin adı-soyadı ve telefon numarası olmalı, marka olmamalıdır. Etiketli gönderilecek bal kongre süresince sergileneceği için önemli olup, görselliği konusunda hassasiyet gösterilmesinde yarar olacaktır. Diğer 2 kavanoz ise etiketsiz gönderilmelidir.
 7. Yurt içinden ve yurt dışından gelecek tüm örnekler 25 Ekim 2024 günü saat 17.00’ye kadar verilen adrese ulaşmalıdır.
 8. Yarışmanın değerlendirilmesi 21 Kasım 2024 günü saat 17.00’de sona erecektir.
 9. Yarışmaya katılan bal örnekleri kongre süresince kongre merkezinde sergilenecektir. Dereceye giren balların ödül töreni kongrenin 1. günü akşamı (24 Kasım 2024) gerçekleştirilecektir.
 10. Dereceye giren balların üreticileri madalya ve plaket ile ödüllendirilecek ayrıca ulusal ve uluslararası web sayfalarında ilan edilecektir.
 11. Yarışmaya katılan ballar yarışma sonrası yarışmacılara iade edilmeyecektir.
 12. Yarışma katılma ücreti, numune başına 500 TL olup, ödeme aşağıda bilgileri bulunan hesaba yapılacaktır. Ödeme dekontu ve Bal Yarışması Başvuru Formu numune ballar ile birlikte aşağıda belirtilen adrese gönderilecektir.

Hesap Sahibi : Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği
Banka Adı : Ziraat Bankası
IBAN No. : TR 1100 0100 0201 6467 3732 5006
Açıklama : AD-SOYAD – BAL YARIŞMASI BEDELİ” olarak belirtilmelidir.

 1. Dereceye giren balların üreticileri ödül töreninde hazır bulunmalı veya ödülü almak üzere bir kişinin isminin organizasyon komitesine bildirilmesi gerekmektedir.

Bal örneklerinin değerlendirilmesi:

 1. Yarışmaya sadece süzme ballar katılacak ve her bir bal sadece kendi kategorisinde değerlendirilecektir.
 2. Bal örnekleri öncelikle duyusal özelliklerine göre değerlendirileceklerdir.
 3. Kavanozun durumu, görselliği değerlendirmenin bir parçasıdır. Bu nedenle eski ve kötü kavanozlar değerlendirmede düşük puan almaya neden olacaktır.
 4. Ballar belirlenen kategorilerde monofloral (tek çiçekli), polifloral (çok çiçekli) ve çam balı (diğer salgı balları da dahil) olmak üzere 3 kategoride, duyusal analiz konusunda uzman jüri tarafından değerlendirilecektir. Duyusal/görsel analiz kriterleri: Görünüm, renk, koku, tat-aroma, doku-akışkanlık ve kavanozun temizliğidir. Üretici beyanı dikkate alınarak ilgili kategoride değerlendirilmek üzere öncelikle monofloral balların polen analizleri yapıldıktan sonra, polen içeriği itibarıyla tebliğe uygun olanlar monofloral kategorisine alınacaktır. Jürinin kararı kesin olup, tartışmaya açık değildir.
 5. Duyusal analizlerde, her bir kategoriye göre ayrı ayrı değerlendirilen ballar arasında en yüksek puan alan bal örneklerinde kalıntı veya katkı olup olmadığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analiz Laboratuvarı’nda analize tabi tutulacaktır. Duyusal analizi geçen balların ne kadarının kimyasal analize alınacağını, yarışmaya katılan bal sayısına göre, duyusal jüri heyeti belirleyecektir.
 6. Bal örneklerine uygulanacak kimyasal analizler sırasıyla şöyledir: Antibiyotik, iletkenlik, şeker profili, diastaz, prolin, nem ve HMF.
 7. Herhangi bir analizde uygunsuz çıkan balın takip eden sıradaki analizine geçilmeyip, bal yarışma dışı bırakılacaktır. (Yarışmaya katılan ballar üzerinde yapılan kimyasal analizler sonucunda elde edilen sonuçlar AB Konseyi’nin 20 Aralık 2001’de yayınladığı 2001/110/EC numaralı bal tebliği ve T.G.K. Bal Tebliği (2020/7) dikkate alınarak değerlendirilecektir).
 8. Yarışma kategorilerinde dereceye giremeyen ancak, gerek sunum, gerekse değerlendirme kriterleri bakımından öne çıkan bir bala, jüri tarafından Jüri Özel Ödülü verilebilecektir.
 9. Analizlerde tarafsızlığı garanti altına almak için, her örnek kongre sekretaryası tarafından toplanıp, katılımcı kimliği ile kodlanarak etiketlenecektir. Bu kod numarası aynı zamanda katılımcının kayıt formuna yazılacaktır. Örnekler jüri üyelerine ve analiz laboratuvarına isimsiz olarak gösterilecektir.

Gönderi adresi:
Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği
Muslihittin Mah. Cemal Karamuğla Sok.
No: 100 Merkez/ Muğla /Turkey