8. ULUSLARARASI MUĞLA ARICILIK VE
ÇAM BALI KONGRESİ
Grand Yazıcı Club Turban Otel
24 - 27 Kasım 2024
Marmaris - MUĞLA

Duyurular

Prof. Dr. Kaspar Bienefeld (Humboldt University Berlin) kongremize davetli konuşmacı olarak katılacaktır.

Nature


Kongre Kapsamında Yapılacak Panel Konuları Belirlendi

1. Panel:
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ARICILIK
İklim değişikliğinin olası etkileri, iklim değişikliğinin flora ve nektar kaynakları üzerine etkisi, küresel iklim değişikliğinin arıcılık üzerine etkileri, iklim değişikliğinin arı sağlığı ve arı direnci üzerine etkileri, iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan ve çıkabilecek sorunlar ve uyum için öneriler

2. Panel:
ARI SAĞLIĞI VE KOLONİ YÖNETİMİ
Sağlıklı arı yetiştiriciliği, arı sağlığının bozulmasındaki etmenler, koloni yönetim teknikleri, kovan sayısı, kovanda verim artışı, yetiştiricilikte kullanılan girdilerin arı sağlığına etkileri, yanlış besleme, premiks ve ilaç kullanımı, temel petek

3. Panel:
BALDA KALİTE
Balda değer zinciri, sahte bal, tağşiş, NMR analizleri

4. Panel:
ARICILIKTA YASAL DÜZENLEMELER VE ARI ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI
Arı Ürünleri Tebliği, Arıcılık Yönetmeliği, Balda Karar Ölçütleri, Arıcılık Desteklemeleri, Girdi Maliyetleri, Dış Ticaret, Pazarlama Sorunları, Yeni Pazarlama Stratejileri

Davet

“8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi”  24 - 27 Kasım 2024 tarihleri arasında Grand Yazıcı Club Turban Thermal Otel - Marmaris’ de düzenlenecektir.

Arıcılık, ülkemiz açısından stratejik öneme sahip bir sektördür. Sağlıklı ve donanımlı nesillerin yetiştirilmesinde eğitim kadar beslenme de büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle doğal bal üretmek, balımıza sahip çıkmak, arıcıların sorumluluk anlayışının bir gereğidir. Bu noktadan hareketle ülkemizin ve sektörümüzün en önemli ihracat kalemi olan çam balımızın tanıtımını yapmak adına, 2008 yılından bu yana iki yılda bir Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi’ni düzenlemekteyiz.

Kongremizin asıl amacı, arıcılarımızı dünya arıcılığıyla buluşturmak, gıda güvenliğini ve teknik bilgilerini arttırmak olduğu kadar balımızın tanıtımını yaparak dünya bal pazarında çam balımızın hak ettiği yeri almasını da sağlamaktır. Ayrıca kongremiz, sektör ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaların ve gelişmelerin özel bir platformda izlenmesi ve tartışılmasına olanak sunmaktadır. 2008 yılında düzenlemeye başladığımız ve bu yıl 8. si düzenlenecek olan “Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi” geldiğimiz bu noktada adından söz ettiren, dünyadaki arıcılık kongreleri arasında farklılık yaratan, sektörün tümünü kucaklayan, dünya markası bir kongre olmayı başarmıştır.

Kongre süresince sektörün uluslararası düzeyde tüm paydaşlarının buluşması, arıcılarımızın teorik bilgi edinmelerinin yanı sıra sektördeki yeni gelişmeleri takip edebilmesi ve uygulama ile ilgili konularda da deneyimlerini arttırmaları hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda 8. kongremiz Türkiye ve Dünya arıcılığının teknik ve ekonomik sorunlarının, konusunda uzman, ulusal ve uluslararası bilim insanlarının ve arıcıların katılımı ile tartışılacağı ve fikir paylaşımına açık bir zemin hazırlayacaktır.

Katılımın ücretsiz olduğu kongremiz, katılımcı sayısı, stant sayısı, katılan yabancı ülke sayısı, katılan yabancı delege sayısı, yerli ve yabancı bildiri sayısı bakımından çok başarılı bir yükseliş trendi yakalamıştır. Böylelikle “Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi”, Apimondia Kongresinden sonra arıcılık esaslı, düzenli olarak organize edilen en kalabalık uluslararası katılımlı kongre olma yönünde emin adımlar ile ilerlemektedir.

Geçmiş yedi kongreden edindiğimiz deneyimlerle, bu kongremizde de öğleden önceki bölümde ana toplantı salonunda bilimsel konular sunulacak ve öğleden sonra ikinci bölümde, küçük salonlarda aynı anda farklı konular interaktif şekilde tartışılacaktır. Uluslararası düzeyde tüm katılımcıların buluşmaları ve fikir paylaşımları sağlanacaktır.

2014 yılındaki kongrede başlatılan ”Sektör Konuşuyor ve Üretici Konuşuyor“ panelleri 2 ayrı günde TAB ve APIMONDIA kontrolünde bu kongrede yine uzmanlar tarafından yönetilecektir.

Ülkemizde üretilen balımızı dünyaya tanıtmak ve diğer ülkelerde üretilen balların tarafımızca tanınması amacıyla, konusunda uzman yabancı jüri başkanı, jüri üyeleri ve uluslararası kriterler gözetilerek yapılan bir değerlendirme sürecinde bal yarışması düzenlenecektir. Arıcılık sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmaların ürünlerini ve çalışmalarını tanıtabilecekleri stantların açılması için kapalı ve açık sergi alanı oluşturulacaktır.

Uluslararası katılımlı özellikle ticari bağlantı yapmak isteyen stant katılımcısı ve/veya stant almadan katılan firma yetkililerini öncelikle bölge işletmecisi ile buluşturmak, uzun soluklu ve kalıcı ticari bağlantılar başlatılabilmesine vesile olmak kongrenin en önemli sorumluluklarından biridir.

Düzenlenmeye başlandığı 2008 yılı ile 2022 yılında düzenlenen son kongre verileri incelendiğinde, katılımcı sayısı, katılımcı ülke sayısı ve stant sayısı çok başarılı artış göstermiş olup 2024 yılında düzenlenecek 8. Kongremizde yükseliş grafiğinin daha hızlı bir ivme kazanması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Ülkemiz ve Dünya arıcılığının teknik ve ekonomik sorunları ile çözüm yollarının tartışılacağı, Muğla çam balının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılacağı, 24-27 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan “8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi” ne destek vermenizden ve katılımınızdan mutluluk duyacağımızı bildirir, saygılar sunarız.

Düzenleme Kurulu adına
Ziya ŞAHİN
Kongre Başkanı
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Bşk.

Düzenleyenler
Destekleyenler