Önemli Tarihler

Kongre Tarihi : 15-19 Kasım 2022
Özet Son Gönderim Tarihi : 18 Ağustos 2022
Bildiri Kabulü Açıklanması : 05 Eylül 2022
Stant Kurulum : 14 Kasım 2022
Stant Söküm : 19 Kasım 2022