İnovasyon

İNOVATİF ÇALIŞMALAR

Bu yarışma kategorisi için yapılan başvurular aşağıdaki alt başlıklara göre 3 gruba ayrılacaktır.

1-Arıcılık Ürünleri, Malzeme, Prototip vb.

Sektörel bir eksikliği kapatmak amacıyla geliştirilen, mevcut ürünlerden farklı, yenilikçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir özelliklere sahip tüm ürün, cihaz, prototip vb. bu alanda değerlendirilecektir.

2-Yöntem, Sistem, Teknik vb.

Arıcılık sektörünün herhangi bir alanında kullanıma uygun olan farklı bir yöntem, teknik, uygulama, sistem veya tasarım gibi başvurular bu alanda değerlendirilecektir.

3. Arı Ürünleri, İlaç vb. (Yem Katkı maddeleri dahil) (Karışım, Kapsül, Ambalajlama vd. inovatif ürünleri) İlaç ve benzeri (yem katkı maddeleri dahil), bal, polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği, apilarnil, arı zehri gibi arı ürünlerinin yer aldığı her çeşit kapsüllemeler, karışımlar, damlalar, drajeler vs gibi Ar-Ge değeri olan yeni bir ürünün tasarımı, üretimi bu alanda değerlendirilecektir.

İNOVATİF ÇALIŞMALAR
İnovasyon Yöntem / Ürün Adı :………………………………………………………………………………
Yöntem / Ürün Amacı :………………………………………………………………………………
Arıcılık Sektörüne Katkısı :………………………………………………………………………………
Çalışma / Kullanım Şekli :………………………………………………………………………………

BAŞVURU GENEL KURALLARI

 1. Üründen bir adet örnek gönderilecektir.
 2. Uygulama, gönderilecek 50*70 ebatlı bir posterde özet cümle ve şekillerle açıklanacaktır.
 3. Ürün / Yöntem Geliştiricinin adı ve soyadı dışarıdan okunamayacak şekilde zarf içerisindeki bir kâğıtta yazılı ve üzerine de İnovasyon Yöntem / Ürün Adı yazılarak gönderilecektir.
 4. Gönderinin kargo gideri ilgili kişiye aittir.
 5. Yarışmaya katılım son başvuru tarihi 14 Ekim 2022, Jüri toplantı tarihi 07 Kasım 2002 olup ödül töreni 18 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.
 6. Gönderi adresi;

  Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği. Muslihittin Mah.
  Cemal Karamuğla Sok. No: 100 Merkez / Muğla / Turkey

 7. Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserler katılamaz. Aksi takdirde katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Yarışmaya gönderilen ürün / yöntemi kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve / veya sergilemesi iptal edilir. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi istenir. Bu iptal durumu diğer ödül almış ve / veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 8. İçlerinde dereceye giren ve ödül kazanan ürün / yöntemlerin sahipleri, sonuç bildirim tarihinde kongre web sitesinde duyurulacaktır.
 9. Ödül kazananlar ödüllerini kongreye bizzat katılarak almalıdırlar. Katılım sağlanmazsa seçici kurul ödülü katılım sağlayan eser sahiplerinden yedek sıradakine verebilir.
 10. Yöntem / Ürün poster / örnek ürün kongre merkezinde İnovatif Ürün / Yöntemler salonunda kongre boyunca sergilenecektir.
 11. Başvurunun diskalifiye olmasına neden olacak faktörler;
  • Ticari çıkarları teşvik ediyorsa,
  • Bu çağrıda belirtilen ana hatlara göre tamamlanmadıysa,
  • Kongrenin web sitesinde belirtilen son tarihte yüklenmediyse,
  • Kongre-yarışmalar sayfasında belirtilen kurallara uymuyorsa.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulacak kriterler aşağıda listelenmiştir. Her başvuru tüm maddelerde 10 tam puan üzerinden bir puan alacak ve kazananlar en yüksek genel skora sahip olacaktır. Dokuz başlık altında olacak puanlama kriterleri sonucunda toplam puan 0-90 aralığında gerçekleşecektir.

 1. Problem Tanımı: Ortaya konulan ürün ya da model sektörde hangi açığı kapatacak? Fikirler ve ortaya konulan amaç net bir şekilde ele alınıyor mu? Toplumsal ya da pazar ihtiyacı açıkça dile getiriliyor mu? Sorunu çevreleyen ekosistem net bir şekilde anlaşılmış mı?
 2. Kullanıcı ve Müşteri Tanımı: Ürün, kullanıcı ve müşterilerin görüşlerini yansıtıyor mu? Kullanıcı ve müşteri profili iyi tanımlanmış mı?
 3. Ürün Tanımı: Başvurulan ürün veya model açıkça tanımladı mı? Müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek açık bir çözüm öneriyor mu?
 4. Ürün, ilaç ve benzeri (Yem katkı maddesi dahil) Karışım, Kapsül, Ambalajlama vd. inovatif ürünleri) İlaç ve benzeri (yem katkı maddeleri dahil), bal, polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği (Perga), apilarnil, arı zehri gibi arı ürünlerinin yer aldığı her çeşit kapsüllemeler, karışımlar, damlalar, drajeler vs. gibi Ar-Ge değeri olan yeni bir ürünün tasarımı, üretimi varsa akredite laboratuvar raporu (iddia edilen etkinlik , arı ve tükekiticiye zararsızlık belgesi) veya en az ulusal hakemli bir dergide son bir yıl içinde yayın (ya da yayına kabul belgesi) istenecektir.
 5. İnovasyon: Mevcut yaklaşımlardan ve ürünlerden farklı yönler nelerdir? Ne oranda yenilikçidir? Çözümler sektörel alanlarda uygulanabilir ve sürdürülebilir mi? Bu alanda üretilecek yeni ürünlere ilham verir mi?
 6. Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilirlik açısından bir plan geliştirildi mi?
 7. Sosyal-Sektörel Etki Potansiyeli: Ürün sektörel bir problemi, eksikliği, ihtiyacı vb. açıkça tanımlayıp hedef kitle için hayatı/işi daha iyi hale getiriyor mu?
 8. Ekip: Ekip, üretici, birey vb., hedeflerini gerçekleştirmek için gereken uzmanlık seviyesine ve deneyime sahip mi? Ekip güçlü bir grup danışman ve / veya ortakla mı çalışmıştır?
 9. Sunum: Ürün veya modelin sunumu iyi uygulandı mı?

JÜRİ ÜYELERİ

1. Kategori 2. Kategori 3. Kategori
Prof. Dr. Halil YENİNAR Prof. Dr. Gamze SANER Prof. Dr. Levent AYDIN
Doç. Dr. Cengiz ERKAN Prof. Dr. Ahmet GÜLER Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
Dr. Ali KORKMAZ Doç. Dr. Yaşar ERDOĞAN Prof. Dr. Oktay YILDIZ
Muzaffer YILDIRIM Mustafa CİVAN Doç. Dr. Aslı ÖZKÖK
Dr. Öğr. Üyesi Ali SORUCU Zir. Y. Müh. Mustafa KÖSEOĞLU Doç. Dr. Hüseyin ŞAHİN
Merkez Birliği Temsilcisi Merkez Birliği Temsilcisi Merkez Birliği Temsilcisi
Bakanlık Temsilcisi Bakanlık Temsilcisi Bakanlık Temsilcisi

Not: Jüri en az 3 kişi ile karar alacaktır.


İNOVATİF ÜRÜN GELİŞTİRİCİSİNİN KODU :………………………

Puanlama Konusu Puan
1. Problem Tanımı  
2. Kullanıcı ve Müşteri Tanımı  
3. Ürün Tanımı  
4. Ürün, ilaç ve benzeri (Yem katkı maddesi dahil)  
5. İnovasyon  
6. Sürdürülebilirlik  
7. Sosyal-Sektörel Etki Potansiyeli  
8. Ekip  
9. Sunum  
TOPLAM PUAN  

Not: Her bir madde için 0-10 arasında puan veriniz.

Jüri Üyesi
Adı Soyadı / İmzaİNOVASYON YARIŞMA SORUMLUSU: Dr. Öğr. Üy. Ali SORUCU

Muzaffer YILDIRIM ApiMaye Arıcılık Ekipmanı
Dr. Öğr. Üyesi Ali SORUCU Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Kazım DOĞAN Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Rasim KAPLAN Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Halil YENİNAR Prof. Dr. Halil YENİNAR
Dr. Ali KORKMAZ Samsun Büyükşehir Belediyesi