İnovasyon

İNOVATİF ÇALIŞMALAR

Bu yarışma kategorisi için yapılan başvurular aşağıdaki alt başlıklara göre 3 gruba ayrılacaktır.

1-Arıcılık Ürünleri, Malzeme, Prototip vb.
Sektörel bir eksikliği kapatmak amacıyla geliştirilen, mevcut ürünlerden farklı, yenilikçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir özelliklere sahip tüm ürün, cihaz, prototip vb. bu alanda değerlendirilecektir.

2-Yöntem, Sistem, Teknik vb.
Arıcılık sektörünün herhangi bir alanında kullanıma uygun olan farklı bir yöntem, teknik, uygulama, sistem veya tasarım gibi başvurular bu alanda değerlendirilecektir.

3.Arı ürünleri, ilaç vb. (yem katkı maddeleri dahil) (karışım, kapsül, ambalajlama vd. inovatif ürünleri), ilaç ve benzeri (yem katkı maddeleri dahil),  bal, polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği, apilarnil, arı zehri gibi arı ürünlerinin yer aldığı her çeşit kapsüllemeler, karışımlar, damlalar, drajeler gibi Ar-Ge değeri olan yeni bir ürünün tasarımı, üretimi  bu alanda değerlendirilecektir.

İNOVATİF ÇALIŞMALAR
İnovasyon Yöntem/Ürün Adı:        ………………………………………………………………………
Yöntem/Ürün Amacı:                      ………………………………………………………………………
Arıcılık Sektörüne Katkısı:             ………………………………………………………………………
Çalışma/Kullanım Şekli:                 ………………………………………………………………………


BAŞVURU GENEL KURALLARI

 • Yarışmaya katılmak isteyen kişiler inovasyon çalışmalarını 15 Kasım 2022 günü (Kongrenin 1. Günü) saat 10:00’a kadar kongre merkezindeki inovasyon yarışması sorumlusuna ödeme dekontu ile birlikte elden teslim etmek zorundadır.
 • Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış çalışmalar katılamaz. Aksi takdirde katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Katılımcı, yarışmaya getirdiği çalışmanın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Yarışmaya gönderilen çalışmalar kendisine ait olmadığı halde kendisine aitmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi istenir. Bu iptal durumu diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Jürinin talep etmesi durumunda inovasyon çalışması sahipleri jüriye çalışmaları ile ilgili şahsen sunum yapacaklardır.
 • Yarışmaya katılan inovasyon çalışmaları kongre süresince kongre merkezinde sergilenecektir. Dereceye giren inovasyon çalışmalarının ödül töreni kongrenin 1. günü akşamı (15 Kasım 2022) gerçekleştirilecektir.
 • Dereceye giren inovasyon çalışmalarının sahipleri madalya ve plaket ile ödüllendirilecek ayrıca ulusal ve uluslararası web sayfalarında ilan edilecektir.
 • Yarışma katılma ücreti, inovasyon çalışması başına 500 TL olup, ödeme aşağıda bilgileri bulunan hesaba yapılacaktır. Ödeme dekontu inovasyon çalışması ile birlikte teslim edilecektir.  

Hesap Sahibi : Conmark Turizm Org. Rek. Fot. Tic. Ltd. Şti.
Banka Adı      : Garanti Bankası
IBAN No.       : TR76 0006 2000 2340 0006 2951 32
Açıklama        : “AD-SOYAD – İNOVASYON YARIŞMASI BEDELİ” olarak belirtilmelidir.

 • Dereceye giren inovasyon çalışması sahipleri ödül töreninde hazır bulunmalı veya ödülü almak üzere bir kişinin isminin organizasyon komitesine bildirilmesi gerekmektedir.
 • Başvurunun diskalifiye olmasına neden olacak faktörler;
 • Ticari çıkarları teşvik ediyorsa,
 • Bu çağrıda belirtilen ana hatlara göre tamamlanmadıysa,
 • Kongrenin web sitesinde belirtilen son tarihte başvuru yapılmadıysa,
 • Kongre-yarışmalar sayfasında belirtilen kurallara uymuyorsa.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulacak kriterler aşağıda listelenmiştir. Her başvuru tüm maddelerde 10 tam puan üzerinden puanlanacak ve kazananlar en yüksek genel skora sahip olacaktır. Dokuz başlık altında olacak puanlama kriterleri sonucunda toplam puan 0-90 aralığında gerçekleşecektir.

 • Problem Tanımı: Ortaya konulan ürün ya da model sektörde hangi açığı kapatacak? Fikirler ve ortaya konulan amaç net bir şekilde ele alınıyor mu? Toplumsal ya da pazar ihtiyacı açıkça dile getiriliyor mu? Sorunu çevreleyen ekosistem net bir şekilde anlaşılmış mı?
 • Kullanıcı ve Müşteri Tanımı: Ürün, kullanıcı ve müşterilerin görüşlerini yansıtıyor mu? Kullanıcı ve müşteri profili iyi tanımlanmış mı?
 • Ürün Tanımı: Başvurulan ürün veya model açıkça tanımladı mı? Müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek açık bir çözüm öneriyor mu?
 • Ürün, ilaç ve benzeri (yem katkı maddesi dahil) karışım, kapsül, ambalajlama vd. inovatif ürünleri), ilaç ve benzeri (yem katkı maddeleri dahil), bal, polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği (Perga), apilarnil, arı zehri gibi arı ürünlerinin yer aldığı her çeşit kapsüllemeler, karışımlar, damlalar, drajeler vs. gibi Ar-Ge değeri olan yeni bir ürünün tasarımı, üretimi varsa akredite laboratuvar raporu(iddia edilen etkinlik , arı ve tükekiticiye zararsızlık belgesi) veya en az ulusal hakemli bir dergide son bir yıl içinde yayın (ya da yayına kabul belgesi) istenecektir.
 • İnovasyon: Mevcut yaklaşımlardan ve ürünlerden farklı yönler nelerdir? Ne oranda yenilikçidir? Çözümler sektörel alanlarda uygulanabilir ve sürdürülebilir mi? Bu alanda üretilecek yeni ürünlere ilham verir mi?
 • Sürdürülebilirlik:Sürdürülebilirlik açısından bir plan geliştirildi mi?
 • Sosyal-Sektörel Etki Potansiyeli: Ürün sektörel bir problemi, eksikliği, ihtiyacı vb. açıkça tanımlayıp hedef kitle için hayatı/işi daha iyi hale getiriyor mu?
 • Ekip: Ekip, üretici, birey vb. hedeflerini gerçekleştirmek için gereken uzmanlık seviyesine ve deneyime sahip mi? Ekip güçlü bir grup danışman ve/veya ortakla mı çalışmıştır?
 • Sunum: Ürün veya modelin sunumu iyi uygulandı mı?

Jüri üyeleri kongre bilim kurulu ve düzenleme kurulunca belirlenecek olup, değerlendirme ve kararlar en az 3 jüri üyesi ile alınacaktır.

İNOVATİF ÜRÜN GELİŞTİRİCİSİNİN KODU :………………………

Puanlama Konusu Puan
1. Problem Tanımı
2. Kullanıcı ve Müşteri Tanımı
3. Ürün Tanımı
4. Ürün, ilaç ve benzeri(Yem katkı maddesi dahil)
5. İnovasyon
6. Sürdürülebilirlik
7. Sosyal-Sektörel Etki Potansiyeli
8.Ekip
9. Sunum
TOPLAM PUAN

Not: Her bir madde için 0-10 arasında puan veriniz.