Bal Yarışması


Lütfen başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

Kurallar:

 1. Yarışmaya, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez  Birliği, Türkiye Bal Üreticileri Merkez Birliği ve Yurtdışı katılımcılar için kendi ülkelerindeki üretici örgütlerine üye arıcılar katılma hakkına sahiptir. Jüri üyeleri ile ticari markalar yarışmaya katılamazlar.
 2. Ballarını kargo ile göndermek isteyen arıcılar kongre web sayfasında bulunan formu doldurup gönderiye eklemelidir. Katılım formuTürkçe veya İngilizce olarak doldurulmalıdır.
 3. Bütün bal örnekleri 2022 yılında üretilmiş olmalıdır.
 4. Bütün bal örnekleri 3 ayrı renksiz kavanozda gönderilmeli ve her bir kavanoz 460 ile 500 gram arasında bal içermelidir. Kavanozlar güvende ve kapağı kolay açılır olmalıdır.
 5. Kavanozlardan birisi etiketli olmalıdır.Etikette balın orijini, bölgesi ve arıcının bilgileri yazılmalıdır. Etiketli gönderilecek bal kongre süresince sergileneceği için önemli olup, görselliği konusunda hassasiyet gösterilmesinde yarar olacaktır. Diğer 2 kavanoz ise etiketsiz gönderilmelidir.
 6. Yurt içinden ve yurt dışından gelecek tüm örnekler 21 Ekim 2022 günü saat 17.00’ye kadar verilen adrese ulaşmalıdır.
 7. Yarışmanın değerlendirilmesi 12 Kasım2022 günü saat 17.00’de sona erecektir.
 8. Yarışmaya katılan bal örnekleri kongre süresince kongre merkezinde sergilenecektir. Dereceye giren ballar açılışseremonisinde jüri tarafından açıklanacak olup ödül töreninin zamanı ise kongre programı içerisinde ilan edilecektir.
 9. Kazananlar madalya, plaket ve ikramiyelerle ödüllendirilecektir.
 10. Kazananlar ayrıca Ulusal ve Uluslararası web sayfalarında ilan edilecektir.

Bal örneklerinin değerlendirilmesi:

 1. Yarışmaya sadece süzme ballar katılacak ve her bir bal sadece kendi kategorilerinde değerlendirileceklerdir.
 2. Bal örnekleri öncelikle duyusal özelliklerine göre değerlendirileceklerdir.
 3. Kavanozun durumu, görselliği değerlendirmenin bir parçasıdır. Bu nedenle eski ve kötü kavanozlar değerlendirmede düşük puan almaya neden olacaktır.
 4. Ballar belirlenen kategorilerde monofloral (tek çiçekli), polifloral (çok çiçekli) ve çam balı (diğer salgı balları da dahil) olmak üzere 3 kategoride duyusal analiz konusunda uzman uluslararası jüri tarafından değerlendirilecektir. Duyusal/görsel analiz kriterleri: Görünüm, renk, koku, tat-aroma, doku-akışkanlık ve kavanozun temizliğidir. Üretici beyanı dikkate alınarak ilgili kategoride değerlendirmek üzere öncelikle Monofloral balların polen analizleri yapıldıktan sonra polen içeriği itibarıyla tebliğe uygun olanlar monofloral kategorisinde alınacaktır. Jürinin kararı kesin olup tartışmaya açık değildir.
 5. Duyusal analizlerde her bir kategoriye göre, ayrı ayrı değerlendirilen ballar arasında enyüksek puan alan bal örneklerininkalıntı veya katkı olup olmadığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analiz Laboratuvarı’ndaaraştırılacaktır. Duyusal analizi geçen balların ne kadarının kimyasal analize alınacağını yarışmaya katılan bal sayısına göre duyusal jüri heyeti belirleyecektir.
 6. Bal örneklerine uygulanacak kimyasal analizler sırasıyla şöyledir: Antibiyotik, iletkenlik, şeker profili, diastaz, prolin, nem ve HMF.
 7. Herhangi bir analizde uygunsuz çıkan balın takip eden sıradaki analizine geçilmeyip, bal yarışma dışı bırakılacaktır. (Yarışmaya katılan ballar üzerinde yapılan kimyasal analizler sonucunda elde edilen sonuçlar AB Konseyi’nin 20 Aralık 2001’de yayınladığı 2001/110/EC numaralı bal tebliğive T.G.K. Bal Tebliği(2020/7)dikkate alınarak değerlendirilecektir).
 8. Duyusal parametrelere göre en yüksek puan alan ve kimyasal analizlerden de geçen tüm ballar içerisinden Jüri tarafından en çok beğeni alan bir adet bala Jüri Özel Ödülü verilecektir.
 9. Analizlerde tarafsızlığı garanti altına almak için, her örnek kongre sekretaryası tarafından toplanıp katılımcı kimliği ile kodlanarak etiketlenecektir. Bu kod numarası aynı zamanda katılımcının kayıt formuna yazılacaktır. Örnekler jüri üyelerine ve analiz laboratuvarına isimsiz olarak gösterilecektir.

Gönderi adresi:
Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği
Muslihittin Mah. Cemal Karamuğla Sok.
No: 100 Merkez/ Muğla /Turkey