6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi kapsamında, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği kontrolü altında uluslararası katılımlı “Türkiye Arıcılık Ödülleri” yarışması düzenlenecektir. 45. Apimondia – Dünya Arıcılık Kongresi ile birlikte uluslararası vitrine çıkan ve Arıcılıktaki gücünü tüm dünyaya gösteren Türkiye arıcılığı bu yarışmalar ile birlikte potansiyelini ve arıcılığını uluslararası katılımcılara karşı bir kez daha test etme imkanı bulacaktır.

Daha önceki yıllarda Kongre ile birlikte düzenlenen Bal Yarışması ve Fotoğraf Yarışmasına ek olarak bu yıl “İnovasyon” ve “Yayın” isimli iki kategori daha eklenmiştir. Yarışmalarda derece alan katılımcılara sertifika ve ödül ile birlikte dereceye girdiği dalda bu ünvanı taşımasına izin verilecek, yarışma derecesiyle ilgili logo, görsel vb. çalışmaları ürünlerinde ve tanıtımlarında kullanabilecektir.

Ülke arıcılığımızın bulunduğu noktayı bir kez daha görmek için önemli bir adım olduğunu düşündüğümüz Uluslararası Katılımlı Türkiye Arıcılık Ödülleri’nde arıcılarımızın ve sektör paydaşlarının katılımını görmekten mutluluk duyacağımızı bildirir, saygılar sunarız.


İNOVASYON


İNOVATİF ÇALIŞMALAR

BAŞVURU GENEL KURALLARI
1) Üründen bir adet örnek gönderilecektir.
2) Uygulama, gönderilecek 50*70 ebatlı bir posterde özet cümle ve şekillerle açıklanacaktır.
3) Ürün / Yöntem Geliştiricinin adı ve soyadı ve aşağıdaki bilgiler, dışarıdan okunamayacak şekilde zarf içerisindeki bir kâğıtta yazılı gönderilecektir.

İnovasyon Yöntem / Ürün Adı :…………………………………………………………………………………
Yöntem / Ürün Amacı :……………………………………………………………………………………………
Arıcılık Sektörüne Katkısı :………………………………………………………………………………………
Çalışma / Kullanım Şekli :………………………………………………………………………………………

4) Katılım ücreti 250.-TL olup ücret nakit olarak ürünle birlikte gönderilebilir ya da Kongre Banka Hesabına yatırılabilir.
5) Gönderinin kargo gideri ilgili kişiye aittir.
6) Yarışmaya katılım son başvuru tarihi 30 Eylül 2018’dir. Jüri toplantı tarihi 07 Eylül 2018 olup ödül töreni 16 Ekim 2018 tarihinde yapılacaktır.
7) Gönderi adresi:
Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği
Muslihittin Mah. Cemal Karamuğla Sok.
No: 100 Merkez / Muğla / Turkey
8) Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserler katılamaz. Aksi takdirde katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Yarışmaya gönderilen ürün / yöntemi kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve / veya sergilemesi iptal edilir. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi istenir. Bu iptal durumu diğer ödül almış ve / veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
9) İçlerinde dereceye giren ve ödül kazanan ürün / yöntemlerin sahipleri, sonuç bildirim tarihinde kongre web sitesinde duyurulacaktır.
10) Ödül kazananlar ödüllerini kongreye bizzat katılarak almalıdırlar. Katılım sağlanmazsa seçici kurul ödülü katılım sağlayan eser sahiplerinden yedek sıradakine verebilir.
11) Yöntem / Ürün poster / örnek ürün kongre merkezinde İnovatif Ürün / Yöntemler salonunda kongre boyunca sergilenecektir.
12) Başvurunun diskalifiye olmasına neden olacak faktörler;

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulacak kriterler aşağıda listelenmiştir. Her başvuru tüm maddelerde 10 tam puan üzerinden bir puan alacak ve kazananlar en yüksek genel skora sahip olacaktır. Yedi başlık altında olacak puanlama kriterleri sonucunda toplam puan 0-80 aralığında gerçekleşecektir.

1) Problem Tanımı: Ortaya konulan ürün ya da model sektörde hangi açığı kapatacak? Fikirler ve ortaya konulan amaç net bir şekilde ele alınıyor mu? Toplumsal ya da pazar ihtiyacı açıkça dile getiriliyor mu? Sorunu çevreleyen ekosistem net bir şekilde anlaşılmış mı?
2) Kullanıcı ve Müşteri Tanımı: Ürün, kullanıcı ve müşterilerin görüşlerini yansıtıyor mu? Kullanıcı ve müşteri profili iyi tanımlanmış mı?
3) Ürün Tanımı: Başvurulan ürün veya model açıkça tanımladı mı? Müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek açık bir çözüm öneriyor mu?
4) İnovasyon: Mevcut yaklaşımlardan ve ürünlerden farklı yönler nelerdir? Ne oranda yenilikçidir? Çözümler sektörel alanlarda uygulanabilir ve sürdürülebilir mi? Bu alanda üretilecek yeni ürünlere ilham verir mi?
5) Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilirlik açısından bir plan geliştirildi mi?
6) Sosyal-Sektörel Etki Potansiyeli: Ürün sektörel bir problemi, eksikliği, ihtiyacı vb. açıkça tanımlayıp hedef kitle için hayatı/işi daha iyi hale getiriyor mu?
7) Ekip: Ekip, üretici, birey vb., hedeflerini gerçekleştirmek için gereken uzmanlık seviyesine ve deneyime sahip mi? Ekip güçlü bir grup danışman ve / veya ortakla mı çalışmıştır?
8) Sunum: Ürün veya modelin sunumu profesyonelce ve iyi uygulandı mı?

© - Organizasyon: teamcon | created by: minduce & bildirii merkezi