Bildiri Gönderim Kuralları

Sayfa Boyutu : A4 (29,7 × 21,0 cm)
Kenar Boşlukları : üst: 2,5 cm; alt: 2,5 cm; sol: 2,5 cm; sağ: 2,5 cm
Yazı Karakteri : MS Word formatında Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır.
Yazım Dili : Özet Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
Satır Aralığı : Başlık ve metin 1 satır aralığı olmalıdır. Başlıktan ve adresten sonra 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
Başlık : 14 punto, koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır.
Yazar(lar) : 12 punto, koyu, sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının altı çizilmiş olmalıdır. Tüm yazarların e-mail adresleri verilmelidir.
Adres(ler) : 12 punto, farklı adresler üst simgeler (1, 2, ...) ile açıkça belirtilmelidir.
Ana Metin :İki yana dayalı, 12 punto, paragraf başı yapılmadan, Giriş (veya Amaç), Materyal ve Yöntem, Bulgular, Sonuç, Anahtar Kelimeler (En fazla 6 adet) bölümlerini içermelidir. Maksimum 2 adet tablo/şekil verilebilir. Maksimum 2 sayfa uzunluğunda olmalıdır.
Kaynaklar : Metinde referans vermekten kaçınılmalıdır.
Not : Özette amaç - materyal/metot – sonuç başlıkları içermesi gerekmektedir.
Bildirinin sözlü veya poster olarak sunum talebi iletilmelidir. Nihai karar Bilim Kuruluna aittir.

Bildiriler Bilim Kurulu’nda yer alan akademisyenler arasından konu başlıklarına göre belirlenmiş en az 3 hakemin değerlendirmesinden geçecektir. Hakem kabulü ve zaman ölçüsünde sözlü bildiri kabul edilecektir.

Türkçe Özet Yazımı Örnek Şablonunu görmek için buraya tıklayınız

Not: Bildiriler scientific@muglacongress.org adresine gönderilmelidir.

Poster Hazırlama Kuralları

Örnek Poster Şablonunu görmek için buraya tıklayınız

Özet Gönderim Son tarihi 20 Haziran 2018'dir.

Değerlendirmelerin sonucunda bildiri sahiplerine e- posta yoluyla “Sözlü Bildiri”, “Poster Bildiri” veya “Red” olarak geri dönüş yapılacaktır.© - Organizasyon: teamcon | created by: minduce & bildiri merkezi