6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi kapsamında, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği kontrolü altında uluslararası katılımlı “Türkiye Arıcılık Ödülleri” yarışması düzenlenecektir. 45. Apimondia – Dünya Arıcılık Kongresi ile birlikte uluslararası vitrine çıkan ve Arıcılıktaki gücünü tüm dünyaya gösteren Türkiye arıcılığı bu yarışmalar ile birlikte potansiyelini ve arıcılığını uluslararası katılımcılara karşı bir kez daha test etme imkanı bulacaktır.

Daha önceki yıllarda Kongre ile birlikte düzenlenen Bal Yarışması ve Fotoğraf Yarışmasına ek olarak bu yıl “İnovasyon” ve “Yayın” isimli iki kategori daha eklenmiştir. Yarışmalarda derece alan katılımcılara sertifika ve ödül ile birlikte dereceye girdiği dalda bu ünvanı taşımasına izin verilecek, yarışma derecesiyle ilgili logo, görsel vb. çalışmaları ürünlerinde ve tanıtımlarında kullanabilecektir.

Ülke arıcılığımızın bulunduğu noktayı bir kez daha görmek için önemli bir adım olduğunu düşündüğümüz Uluslararası Katılımlı Türkiye Arıcılık Ödülleri’nde arıcılarımızın ve sektör paydaşlarının katılımını görmekten mutluluk duyacağımızı bildirir, saygılar sunarız.


6. ULUSLARARASI MUĞLA ARICILIK VE ÇAM BALI KONGRESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI


01- Yarışmanın Adı: “Arıcının Bal Yolculuğu”

02- Yarışmanın Amacı:
Bu temayla; Anadolu’muzun en kadim, en yaygın ama aslında en az bilinen yaşam, üretim ve geçim kaynaklarından biri olan arıcılığın, günümüzdeki temel biçimi olan göçer arıcılığı, arının ve çiçeklerin peşindeki bu baht yolculuğunu anlatacak kareler düşlenmektedir.

03- Yarışma Koşulları:
Yarışma, dijital ve tek bölümlü olarak yapılacaktır.

Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışmaya, Seçici Kurul Üyeleri ve 1. derece yakınları dışında, profesyonel ve/veya amatör tüm fotoğraf sanatçıları ile kayıtlı ve/veya amatör tüm arıcılar katılabilecektir.

Yarışmacılar, yarışma takviminde çekilmiş en çok 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla yarışmaya katılabilirler.

Yarışmaya sunulacak fotoğraflar için herhangi bir teknik sınırlandırma yoktur. Çekilen objenin özelliği bozulmamak koşuluyla fotoğraf düzenleyici program kullanılabilir. Ancak dijital ortamda fotoğraf düzenleyici programlar kullanılarak görsel veya teknik kalitesi, belirgin biçimde ana unsuru değiştirilen fotoğraflar, değerlendirme aşamasında elenecektir.

Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserler katılamaz. Daha önce ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

İçlerinde dereceye giren ve ödül kazanan fotoğrafların da olduğu, sergilenme hakkı kazanan fotoğraflar ve sahipleri, sonuç bildirim tarihinde kongre web sitesinde duyurulacaktır.

Ödül kazananlar ödüllerini kongreye bizzat katılarak almalıdırlar. Katılım sağlanmazsa seçici kurul ödülü katılım sağlayan eser sahiplerinden yedek sıradakine verebilir.

04- Telif (Kullanım) Hakkı:
Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğrafların Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için fotoğrafların Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ve Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı fotoğrafların Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ve Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile fotoğrafçıya aittir.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

05- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar internet üzerinden foto@muglacongress.org adresine mail olarak yüklenecektir. Bu maile eklenecek fotoğraflar aşağıda açıklanan biçimde isimlendirilecektir.

Yüklenecek fotoğraflar üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.

Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği sorumlu olmayacaktır.

İsimlendirme:
1. Adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. Adım: Sonra eser sahibinin ismi kısaltılarak yazılmalıdır (Örneğin “Şamil Tuncay Beştoy” isimli katılımcı için şbeştoy veya ştbeştoy gibi).
3. Adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar). Yani; “TRştbeştoy01”, “TRştbeştoy02”, “TRştbeştoy03”, “TRştbeştoy04” gibi.

Yarışmanın Teknik Şartnamesi ve diğer bilgiler için www.muglacongress.org ile www.maybir.org.tr web sayfalarındaki yarışma sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

06- Yarışma Sekretaryası:
Şamil Tuncay BEŞTOY
Telefon: 532 451 54 40
E-posta : foto@muglacongress.org

07- Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
Şamil Tuncay BEŞTOY Çevre ve Arı Koruma Derneği - ÇARIK
Yrd. Doç. Dr. Cengiz ERKAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. A. Onur GİRİŞGİN Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Ziya ŞAHİN MAYBİR Başkanı

Seçici Kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.

08- Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 15.02.2018
Son Başvuru Tarihi : 30.09.2018
Jüri Toplantı Tarihi : 07.10.2018
Sonuç Bildirim Tarihi : 08.10.2018
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 16.10.2018

Yarışma Katılım Ücreti 100.-TL’dir. Katılım ücreti kongre sırasında kayıt masalarına ödenebilir. Ödemesi tamamlanmamış fotoğraflar yarışma dışı kalacaktır.

© - Organizasyon: teamcon | created by: minduce & bildirii merkezi