Bildiri Konuları

1. BAL ARISI VE BOMBUS ARISI BİYOLOJİSİ

2. KOLONİ YÖNETİMİ

3. BAL ARISI SAĞLIĞI, HASTALIK VE ZARARLILAR

4. APİTERAPİ VE APİMEDİKA

5. BAL ARISI ÜRÜNLERİ ÜRETİM, İŞLEME, MUHAFAZA VE PAZARLAMA TEKNİKLERİ

6. BAL ARISI ÜRÜNLERİNDE GIDA GÜVENLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

7. ÇAM BALI, ÜRETİM KOŞULLARI VE SORUNLAR

8. ARICILIK EKONOMİSİ VE KIRSAL KALKINMADAKİ YERİ

9. ARI- BİTKİ İLİŞKİSİ, BİTKİSEL ÜRETİMDE TOZLAŞMANIN YERİ VE ÖNEMİ


Bildiri Gönderim Kuralları

Sayfa Boyutu : A4 (29,7 × 21,0 cm)
Kenar Boşlukları : üst: 2,5 cm; alt: 2,5 cm; sol: 2,5 cm; sağ: 2,5 cm
Yazı Karakteri : MS Word formatında Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır.
Yazım Dili : Özet Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
Satır Aralığı : Başlık ve metin 1 satır aralığı olmalıdır. Başlıktan ve adresten sonra 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
Başlık : 14 punto, koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır.
Yazar(lar) : 12 punto, koyu, sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının altı çizilmiş olmalıdır. Tüm yazarların e-mail adresleri verilmelidir.
Adres(ler) : 12 punto, farklı adresler üst simgeler (1, 2, ...) ile açıkça belirtilmelidir.
Ana Metin :İki yana dayalı, 12 punto, paragraf başı yapılmadan, Giriş (veya Amaç), Materyal ve Yöntem, Bulgular, Sonuç, Anahtar Kelimeler (En fazla 6 adet) bölümlerini içermelidir. Maksimum 2 adet tablo/şekil verilebilir. Maksimum 2 sayfa uzunluğunda olmalıdır.
Kaynaklar : Metinde referans vermekten kaçınılmalıdır.
Not : Özette amaç - materyal/metot – sonuç başlıkları içermesi gerekmektedir.
Bildirinin sözlü veya poster olarak sunum talebi iletilmelidir. Nihai karar Bilim Kuruluna aittir.

Bildiriler Bilim Kurulu’nda yer alan akademisyenler arasından konu başlıklarına göre belirlenmiş en az 3 hakemin değerlendirmesinden geçecektir. Hakem kabulü ve zaman ölçüsünde sözlü bildiri kabul edilecektir.

Türkçe Özet Yazımı Örnek Şablonunu görmek için buraya tıklayınız

Not: Bildiriler scientific@muglacongress.org adresine gönderilmelidir.

Poster Hazırlama Kuralları

Örnek Poster Şablonunu görmek için buraya tıklayınız

Özet Gönderim Son tarihi 20 Haziran 2018'dir.

Değerlendirmelerin sonucunda bildiri sahiplerine e- posta yoluyla “Sözlü Bildiri”, “Poster Bildiri” veya “Red” olarak geri dönüş yapılacaktır.© - Organizasyon: teamcon | created by: minduce & bildirii merkezi